โครงการประกวดอ่านทำนองเสนาะ


 

โครงการประกวดอ่านทำนองเสนาะ


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ  “เสนาะกรรณประชันวรรณวัจน์ ราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ ๓๑” ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2ชั้น 8 


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์