โครงการอบรม-ประกวดอ่านทำนองเสนาะ 


 

โครงการอบรม-ประกวดอ่านทำนองเสนาะ 


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมทำนองเสนาะ และประกวดอ่านทำนองเสนาะ "เสนาะกรรณประชันวรรณวัจน์ราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 31" ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทำนองเสนาะ ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. และประกวดอ่านทำนองเสนาะ วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.วิชุดา พรายยงค์ โทร.02-890-1801 ต่อ 2143


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 661

แชร์ข้อมูล ::