พิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละคร


 

พิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละคร


สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละคร ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 10.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8  


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม