Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121 

แผนการจัดการขยะ จังหวัดสมุทรปราการ


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนการจัดการขยะ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อวิพากย์ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนการจัดการขยะ จังหวัดสมุทรปราการ และเตรียมความพร้อมข้อเสนอโครงการภายใต้แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่เขตอนุรักษ์เมืองเก่าฯ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 288

แชร์ข้อมูล ::