/ ข่าวล่าสุด / ข่าวรับสมัครงานประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โครงการ อว สร้างงาน เฟส 2

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศกำหนดการ วัน เวลา และสถานที่สอบ สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1 ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับโอนข้าราชการ

อ่านเพิ่มเติม