/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสรรคต ร.9

09 ตุลาคม 2563

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

21 - 22 กันยายน 2563

เวลา : 09:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม

โครงการมุทิตาจิตบุคลากรอันเป็นที่รัก

16 กันยายน 2563

เวลา : 13:00 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10 - 11 กันยายน 2563

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม