/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ร๙

10 ตุลาคม 2562

เวลา : 07:30 - 10:30

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลพนักงานมหาวิทยาลัย

08 - 15 ตุลาคม 2562

เวลา : 00:00 - 00:00

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

08 ตุลาคม 2562

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

อบรมให้ความรู้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

03 - 04 ตุลาคม 2562

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม