/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินวิพากษ์หลักสูตรบริหารฯ (สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ) ครั้งที่2

28 ตุลาคม 2563

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้รักสามัคคีมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง

27 ตุลาคม 2563

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสรรคต ร.9

09 ตุลาคม 2563

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

21 - 22 กันยายน 2563

เวลา : 09:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม