/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินเลือกตั้งกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย จากพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

11 พฤศจิกายน 2563

เวลา : 08:30 - 15:30

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2563

09 พฤศจิกายน 2563

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาเชิงปฏิบัติ "เริ่มต้นเล่นหุ้นแบบคนรุ่นใหม่"

08 - 08 พฤศจิกายน 2563

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

03 พฤศจิกายน 2563

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม