/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินโครงการปฏิบัติธรรมบำเพ็ญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

09 - 10 ตุลาคม 2561

เวลา : 00:00 - 00:00

อ่านเพิ่มเติม

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ของ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี 

04 ตุลาคม 2561

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

การเสนอชื่อบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ

03 - 19 ตุลาคม 2561

เวลา : 00:00 - 00:00

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมกันร้องเพลงชาติ ในวันธงชาติไทย

28 กันยายน 2561

เวลา : 07:45 - 08:10

อ่านเพิ่มเติม