/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินDRU MINI-HALF MARATHON

28 ตุลาคม 2561

เวลา : 04:00 - 08:00

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง

21 ตุลาคม 2561

เวลา : 09:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยเมียนเจย พระราชอาณาจักรกัมพูชา

19 ตุลาคม 2561

เวลา : 00:00 - 00:00

อ่านเพิ่มเติม

คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับสมัครหลักสูตรผู้นำเที่ยว จำนวน 2 หลักสูตร

09 - 22 ตุลาคม 2561

เวลา : 18:00 - 21:00

อ่านเพิ่มเติม