/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินอบรมการเขียนผลงานวิชาการ

14 พฤศจิกายน 2561

เวลา : 08:00 - 17:30

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพฯ

12 - 14 พฤศจิกายน 2561

เวลา : 07:00 - 20:00

อ่านเพิ่มเติม

อบรมโปรแกรมสำนักงานขั้นสูง รุ่นที่ 2

11 พฤศจิกายน 2561

เวลา : 09:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม

สาขาที่เปิดรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

09 - 28 พฤศจิกายน 2561

เวลา : 00:00 - 00:00

อ่านเพิ่มเติม