/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

01 พฤศจิกายน 2562

เวลา : 09:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมการประเมินหลักสูตรการศึกษาทั่วไป

31 ตุลาคม 2562

เวลา : 08:30 - 16:40

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม SAR20

29 ตุลาคม 2562

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

การอบรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

28 ตุลาคม 2562

เวลา : 07:45 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม