/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินแจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 3–ชั้นปีที่ 5 อบรมภาษาอังกฤษ

19 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา : 08:00 - 17:00

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการเสริมศักยภาพนักบัญชี 4.0

19 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการสร้างเว็บบล็อกสำหรับมือใหม่

19 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา : 12:45 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

งานแสดงผลงานดิจิทัลอาร์ต

17 - 21 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม