/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างภาพเคลื่อนไหวฯ

07 - 14 ธันวาคม 2561

เวลา : 08:00 - 12:00

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างภาพเคลื่อนไหว

07 - 20 ธันวาคม 2561

เวลา : 08:00 - 12:00

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเทคนิคการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสฯ

28 - 29 พฤศจิกายน 2561

เวลา : 00:00 - 00:00

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำนักงาน รุ่น 2

25 พฤศจิกายน 2561

เวลา : 09:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม