/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินโครงการจัดพิธีมอบวุฒิบัตร

13 - 14 ธันวาคม 2561

เวลา : 08:30 - 18:00

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาฯ

12 ธันวาคม 2561

เวลา : 08:00 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมอบรม เรื่อง การใช้งานกระดานอัจฉริยะ

12 ธันวาคม 2561

เวลา : 13:00 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป์

11 ธันวาคม 2561

เวลา : 07:00 - 12:00

อ่านเพิ่มเติม