/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ติวสอบ TOEIC Grammar”

15 ธันวาคม 2561

เวลา : 09:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม

โครงการจัดพิธีมอบวุฒิบัตร

13 - 14 ธันวาคม 2561

เวลา : 08:30 - 18:00

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาฯ

12 ธันวาคม 2561

เวลา : 08:00 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมอบรม เรื่อง การใช้งานกระดานอัจฉริยะ

12 ธันวาคม 2561

เวลา : 13:00 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม