/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินอบรมโปรแกรมสำนักงานขั้นสูง รุ่นที่ 2

11 พฤศจิกายน 2561

เวลา : 09:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม

สาขาที่เปิดรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

09 - 28 พฤศจิกายน 2561

เวลา : 00:00 - 00:00

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัย

07 - 09 พฤศจิกายน 2561

เวลา : 07:00 - 21:00

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการรับชุดครุยบัณฑิต รอบที่ 2

04 - 05 พฤศจิกายน 2561

เวลา : 00:00 - 00:00

อ่านเพิ่มเติม