/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

16 - 31 สิงหาคม 2561

เวลา : 00:00 - 00:00

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการจัดการเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word

01 ธันวาคม 2443

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

อบรมตกแต่งภาพด้วย Photoshop

01 ธันวาคม 2443

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

เทศกาลสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว

30 - 04 พฤศจิกายน 543

เวลา : 09:00 - 15:30

อ่านเพิ่มเติม