/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทย

11 - 12 มีนาคม 2562

เวลา : 08:30 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม

วิพากษ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์

08 มีนาคม 2562

เวลา : 08:00 - 12:00

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน

04 - 07 มีนาคม 2562

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

อบรมสืบค้นฐานข้อมูล EBSCO

04 มีนาคม 2562

เวลา : 10:00 - 12:00

อ่านเพิ่มเติม