/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินการอบรมในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

11 มิถุนายน 2562

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

สมัครประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

05 - 19 มิถุนายน 2562

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเกณฑ์การจัดระดับผลิตภัณฑ์ OTOP

28 พฤษภาคม 2562

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

เลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ข้าราชการและพนักงานฯ

16 พฤษภาคม 2562

เวลา : 13:00 - 15:00

อ่านเพิ่มเติม