/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ

03 - 19 ตุลาคม 2561

เวลา : 00:00 - 00:00

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมกันร้องเพลงชาติ ในวันธงชาติไทย

28 กันยายน 2561

เวลา : 07:45 - 08:10

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รู้ทันเทคนิคสัมภาษณ์งาน

25 - 28 กันยายน 2561

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

อบรมระบบรายงานผลการดำเนินงานภายในมหาวิทยาละัย

25 กันยายน 2561

เวลา : 13:30 - 14:00

อ่านเพิ่มเติม