/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

09 กันยายน 2562

เวลา : 09:00 - 15:30

อ่านเพิ่มเติม

สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน

07 กันยายน 2562

เวลา : 09:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม

ทดสอบ IC3 Digital Literacy Certification

04 กันยายน 2562

เวลา : 09:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561

04 - 05 กันยายน 2562

เวลา : 09:00 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม