/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินวจก.จัดอบรมการพัฒนาสมรรถนะอาชีพในสายงานการจัดการขนส่งฯ

26 มีนาคม 2564

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

วจก. จัดอบรมโครงการการใช้สื่อยูทูบเพื่อการประชาสัมพันธ์

16 มีนาคม 2564

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

วจก. จัดอบรมdkiแต่งหน้าและทำผมและเครื่องแต่งกาย

23 - 16 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

วจก. จัดโครงการอบรมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

28 - 29 มกราคม 2564

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม