/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินอบรมเชิงปฏิบัติเรื่องเทคนิคการเจาะประเด็นข่าว

25 สิงหาคม 2563

เวลา : 08:30 - 12:00

อ่านเพิ่มเติม

สำนักวิทยบริการฯ จะตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

25 สิงหาคม 2563

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มัคคุเทศก์น้อย

23 สิงหาคม 2563

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ

21 สิงหาคม 2563

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม