/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินอบรมให้ความรู้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

03 - 04 ตุลาคม 2562

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

วันสถาปนากรมการฝึกหัดครู  ครบรอบ 127 ปี

29 กันยายน 2562

เวลา : 07:00 - 13:00

อ่านเพิ่มเติม

ทดสอบ IC3 Digital Literacy Certification รุ่นที่ 2

18 กันยายน 2562

เวลา : 09:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

13 - 20 กันยายน 2562

เวลา : 00:00 - 00:00

อ่านเพิ่มเติม