/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยเมียนเจย พระราชอาณาจักรกัมพูชา

19 ตุลาคม 2561

เวลา : 00:00 - 00:00

อ่านเพิ่มเติม

คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับสมัครหลักสูตรผู้นำเที่ยว จำนวน 2 หลักสูตร

09 - 22 ตุลาคม 2561

เวลา : 18:00 - 21:00

อ่านเพิ่มเติม

โครงการปฏิบัติธรรมบำเพ็ญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

09 - 10 ตุลาคม 2561

เวลา : 00:00 - 00:00

อ่านเพิ่มเติม

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ของ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี 

04 ตุลาคม 2561

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม