/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม SAR20

29 ตุลาคม 2562

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

การอบรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

28 ตุลาคม 2562

เวลา : 07:45 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการประชุมการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

28 ตุลาคม 2562

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประเมินบุคลากร

24 - 26 ตุลาคม 2562

เวลา : 09:00 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม