/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินตรวจสุขภาพพนักงาน

11 กันยายน 2562

เวลา : 09:00 - 12:00

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมคัดเลือกหนังสือ

10 - 12 กันยายน 2562

เวลา : 09:00 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

การเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

09 กันยายน 2562

เวลา : 09:00 - 15:30

อ่านเพิ่มเติม

สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน

07 กันยายน 2562

เวลา : 09:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม