/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทิน



JOB FAIR วจก

19 ธันวาคม 2562

เวลา : 09:00 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละคร

18 - 19 ธันวาคม 2562

เวลา : 08:30 - 10:30

อ่านเพิ่มเติม

อบรมอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างไรให้ถูกต้อง

14 ธันวาคม 2562

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

อบรมหลักสูตร AUN-QA

13 - 16 ธันวาคม 2562

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม