/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินอบรมเทคนิคการล้างแอร์เบื้องต้น

08 - 15 มีนาคม 2563

เวลา : 10:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม

อบรม การทำขนมตามเทศกาล

07 - 15 มีนาคม 2563

เวลา : 10:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนการจัดการศึกษา

06 มีนาคม 2563

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศกลุ่มวิชาโลจิสติกส์

05 - 06 มีนาคม 2563

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม