/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย

05 เมษายน 2564

เวลา : 09:00 - 12:00

อ่านเพิ่มเติม

วจก. จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

31 มีนาคม 2564

เวลา : 09:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม

วจก. จัดอบรมโครงการการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

26 มีนาคม 2564

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

วจก.จัดอบรมการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

26 มีนาคม 2564

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม