/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินวจก.จัดอบรมการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

26 มีนาคม 2564

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

วจก.จัดอบรมการพัฒนาสมรรถนะอาชีพในสายงานการจัดการขนส่งฯ

26 มีนาคม 2564

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

วจก. จัดอบรมโครงการการใช้สื่อยูทูบเพื่อการประชาสัมพันธ์

16 มีนาคม 2564

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

วจก. จัดอบรมdkiแต่งหน้าและทำผมและเครื่องแต่งกาย

23 - 16 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม