/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน

04 - 07 มีนาคม 2562

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

อบรมสืบค้นฐานข้อมูล EBSCO

04 มีนาคม 2562

เวลา : 10:00 - 12:00

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

27 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา : 08:30 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

26 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา : 08:30 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม