/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

12 - 15 มิถุนายน 2562

เวลา : 06:00 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

การอบรมในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

11 มิถุนายน 2562

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

สมัครประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

05 - 19 มิถุนายน 2562

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเกณฑ์การจัดระดับผลิตภัณฑ์ OTOP

28 พฤษภาคม 2562

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม