/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินงดการเรียนการสอนภาคพิเศษวันอาทิตย์ที่ ๒๙ ธ.ค.๖๒

29 ธันวาคม 2562

เวลา : 00:00 - 00:00

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพิธีตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๒

26 ธันวาคม 2562

เวลา : 07:00 - 09:00

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒๕๖๒

26 ธันวาคม 2562

เวลา : 12:00 - 15:30

อ่านเพิ่มเติม

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

25 - 26 ธันวาคม 2562

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม