/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินหลักสูตร การทำนาฬิกาหนังตอกลาย

11 - 26 มกราคม 2563

เวลา : 10:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม

การทดสอบ DRU Test แบบ paper-based

08 มกราคม 2563

เวลา : 13:00 - 15:30

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์AUN-QA

08 มกราคม 2563

เวลา : 14:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม

งดการเรียนการสอนภาคพิเศษวันอาทิตย์ที่ ๒๙ ธ.ค.๖๒

29 ธันวาคม 2562

เวลา : 00:00 - 00:00

อ่านเพิ่มเติม