/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประเมินบุคลากร

24 - 26 ตุลาคม 2562

เวลา : 09:00 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

แสดงกระตั้วแทงเสือในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์

24 ตุลาคม 2562

เวลา : 18:00 - 20:00

อ่านเพิ่มเติม

ทบทวนองค์ประกอบ เเละตัวบ่งชี้ งานประกันคุณภาพ

24 ตุลาคม 2562

เวลา : 09:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนา "การแพทย์แผนไทย"

17 - 18 ตุลาคม 2562

เวลา : 08:30 - 00:00

อ่านเพิ่มเติม