/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินIntensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 4

18 - 25 มกราคม 2563

เวลา : 09:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตร การทำนาฬิกาหนังตอกลาย

11 - 26 มกราคม 2563

เวลา : 10:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม

การทดสอบ DRU Test แบบ paper-based

08 มกราคม 2563

เวลา : 13:00 - 15:30

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์AUN-QA

08 มกราคม 2563

เวลา : 14:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม