/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินประชุมซักซ้อมความเข้าใจ AUN-QA

13 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา : 08:30 - 12:00

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสืบทอดวิถีพุทธ

07 - 07 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา : 00:00 - 00:00

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการรำมาตรฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทย

01 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา : 08:00 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

Intensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 4

18 - 25 มกราคม 2563

เวลา : 09:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม