/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินกำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET

17 - 21 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ

14 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา : 09:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

วันพระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ

14 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ AUN-QA

13 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา : 08:30 - 12:00

อ่านเพิ่มเติม