/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินIntensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 5

22 - 07 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา : 09:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม

อบรมพัฒนาศักยภาพชุมชนบ้านบางกะอี่

20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 3–ชั้นปีที่ 5 อบรมภาษาอังกฤษ

19 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา : 08:00 - 17:00

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการเสริมศักยภาพนักบัญชี 4.0

19 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม