/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินอบรมการพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศกลุ่มวิชาโลจิสติกส์

05 - 06 มีนาคม 2563

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

05 มีนาคม 2563

เวลา : 11:00 - 17:00

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเตรียมความพร้อมการออกฝึกปฏิบัติการสอน นศ.ปี1

04 มีนาคม 2563

เวลา : 13:00 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าอบรม EDS Single Search

04 มีนาคม 2563

เวลา : 13:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม