/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินEnglish Bootcamp สำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ รุ่น1

09 - 11 มีนาคม 2563

เวลา : 08:00 - 17:00

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเทคนิคการล้างแอร์เบื้องต้น

08 - 15 มีนาคม 2563

เวลา : 10:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม

อบรม การทำขนมตามเทศกาล

07 - 15 มีนาคม 2563

เวลา : 10:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนการจัดการศึกษา

06 มีนาคม 2563

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม