/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินอบรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา

12 - 16 มีนาคม 2563

เวลา : 08:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเขียนผลงานวิชาการไม่ให้เกิด Plagiarism

12 - 14 มีนาคม 2563

เวลา : 00:00 - 00:00

อ่านเพิ่มเติม

อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

10 มีนาคม 2563

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ภาษาจัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาและบุคลากร

10 - 20 มีนาคม 2563

เวลา : 00:00 - 00:00

อ่านเพิ่มเติม