/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินโครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา

09 มิถุนายน 2563

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตร การจัดดอกไม้สดพื้นฐาน

10 - 31 พฤษภาคม 2563

เวลา : 10:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

08 เมษายน 2563

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

16 - 17 มีนาคม 2563

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม