/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินศูนย์บ่มเพาะฯ จัดอบรมหลักสูตร การลงสีเครื่องประดับ

03 - 31 กรกฎาคม 2564

เวลา : 10:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ

28 - 09 มิถุนายน 2564

เวลา : 08:30 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์บ่มเพาะฯ จัดอบรมเทคนิคการถ่ายรูปเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์

22 - 30 พฤษภาคม 2564

เวลา : 09:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 64

21 พฤษภาคม 2564

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม