/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินประชุมศึกษาแนวทางยกระดับการจัดอันดับเว็บโอเมตริกซ์

02 กรกฎาคม 2562

เวลา : 10:00 - 12:00

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการฯ

02 กรกฎาคม 2562

เวลา : 13:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม

เลื่อนกำหนดการเลือกตั้งและขยายเวลารับสมัคร

25 - 12 มิถุนายน 2562

เวลา : 00:00 - 00:00

อ่านเพิ่มเติม

โครงการวิพากษ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกัน

24 มิถุนายน 2562

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม