/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินการนำเสนอกิจกรรมพิเศษเพื่อการจัดการภาพลักษณ์

19 - 21 สิงหาคม 2563

เวลา : 08:30 - 12:30

อ่านเพิ่มเติม

การใช้ SPSS for Windows ในการวิจัยขั้นต้น

19 - 26 สิงหาคม 2563

เวลา : 07:30 - 18:30

อ่านเพิ่มเติม

วิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

19 สิงหาคม 2563

เวลา : 08:30 - 15:00

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศงดการเรียนการสอน 4 , 7 ก.ย.63

19 - 07 สิงหาคม 2563

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม