/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินโครงการอบรมการประเมินหลักสูตรการศึกษาทั่วไป

31 ตุลาคม 2562

เวลา : 08:30 - 16:40

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม SAR20

29 ตุลาคม 2562

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

การอบรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

28 ตุลาคม 2562

เวลา : 07:45 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการประชุมการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

28 ตุลาคม 2562

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม