/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

19 - 20 สิงหาคม 2563

เวลา : 12:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

การประยุกต์ใช้เครื่อง MAC สำหรับการผลิตงานกราฟิก

19 สิงหาคม 2563

เวลา : 12:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพในอุตสาหกรรมบริการ

19 สิงหาคม 2563

เวลา : 12:30 - 17:30

อ่านเพิ่มเติม

การนำเสนอกิจกรรมพิเศษเพื่อการจัดการภาพลักษณ์

19 - 21 สิงหาคม 2563

เวลา : 08:30 - 12:30

อ่านเพิ่มเติม