/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินการถ่ายภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ "โดรน" เบื้องต้น

21 สิงหาคม 2563

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการใช้ภาษาในงานสื่อสารมวลชน

20 สิงหาคม 2563

เวลา : 12:30 - 17:30

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเข้าสู่วิชาชีพสื่อสารมวลชน

20 สิงหาคม 2563

เวลา : 08:00 - 12:15

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเทคนิคการจัดงานแสดงสินค้าอย่างมืออาชีพ

20 - 25 สิงหาคม 2563

เวลา : 08:00 - 17:00

อ่านเพิ่มเติม