/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินโครงการอบรม-ประกวดอ่านทำนองเสนาะ 

11 - 17 ธันวาคม 2562

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

Intensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 3

07 - 21 ธันวาคม 2562

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะสุขภาวะ

04 ธันวาคม 2562

เวลา : 08:30 - 17:00

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพ

04 ธันวาคม 2562

เวลา : 13:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม