/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินอบรมเชิงปฏิบัติการ "การตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ"

26 สิงหาคม 2563

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

การผลิตรายการข่าวโทรทัศน์

25 สิงหาคม 2563

เวลา : 12:30 - 17:00

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติเรื่องเทคนิคการเจาะประเด็นข่าว

25 สิงหาคม 2563

เวลา : 08:30 - 12:00

อ่านเพิ่มเติม

สำนักวิทยบริการฯ จะตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

25 สิงหาคม 2563

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม