/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินหลักสูตร การจัดดอกไม้สดพื้นฐาน

10 - 31 พฤษภาคม 2563

เวลา : 10:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเทคนิคการล้างแอร์เบื้องต้น

08 - 15 มีนาคม 2563

เวลา : 10:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม

อบรม การทำขนมตามเทศกาล

07 - 15 มีนาคม 2563

เวลา : 10:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม

Intensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 5

22 - 07 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา : 09:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม