/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินหลักสูตร การจัดดอกไม้สดพื้นฐาน

10 - 31 พฤษภาคม 2563

เวลา : 10:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตร การทำนาฬิกาหนังตอกลาย

11 - 26 มกราคม 2563

เวลา : 10:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม

งดการเรียนการสอนภาคพิเศษวันอาทิตย์ที่ ๒๙ ธ.ค.๖๒

29 ธันวาคม 2562

เวลา : 00:00 - 00:00

อ่านเพิ่มเติม

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

25 - 26 ธันวาคม 2562

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม