/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ (ออนไลน์)

18 - 27 สิงหาคม 2564

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

เชิญเข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

05 สิงหาคม 2564

เวลา : 00:00 - 00:00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์บ่มเพาะจัดฯ อบรมทักษะวิชาชีพ หลักสูตรการทำธุรกิจกาแฟสด

31 กรกฎาคม 2564

เวลา : 09:00 - 17:00

อ่านเพิ่มเติม

การสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

19 - 23 กรกฎาคม 2564

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม