/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทิน
Notice: Undefined index: ul_filename in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_calendar.php on line 133

Google Apps for Teaching Language Skills to Young Adults

19 มีนาคม 2565

เวลา : 09:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม


Notice: Undefined index: ul_filename in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_calendar.php on line 133

อบรม Google Apps for Teaching Language Skills to Young Adults 2 รุ่น

19 - 26 มีนาคม 2565

เวลา : 09:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม


Notice: Undefined index: ul_filename in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_calendar.php on line 133

โครงการอบรมออนไลน์การพัฒนาความเป็นครูและมาตรฐานการศึกษา

22 มกราคม 2565

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม


Notice: Undefined index: ul_filename in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_calendar.php on line 133

การประเมินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ

18 มกราคม 2565

เวลา : 08:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม