/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินการจัดดอกไม้เพื่องานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

28 สิงหาคม 2563

เวลา : 07:30 - 12:30

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางประกอบอาชีพของนักศึกษาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

28 สิงหาคม 2563

เวลา : 12:30 - 17:30

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนา "การบริหารธุรกิจที่พักแรมกับการรับมือโควิด"

27 สิงหาคม 2563

เวลา : 08:00 - 12:30

อ่านเพิ่มเติม

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุกับนักท่องเที่ยว

26 - 27 สิงหาคม 2563

เวลา : 12:30 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม