/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินศูนย์บ่มเพาะจัดฯ อบรมทักษะวิชาชีพ หลักสูตรการทำธุรกิจกาแฟสด

31 กรกฎาคม 2564

เวลา : 09:00 - 17:00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์บ่มเพาะฯ จัดอบรมหลักสูตร การลงสีเครื่องประดับ

03 - 31 กรกฎาคม 2564

เวลา : 10:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์บ่มเพาะฯ จัดอบรมเทคนิคการถ่ายรูปเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์

22 - 30 พฤษภาคม 2564

เวลา : 09:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม

ประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย

05 เมษายน 2564

เวลา : 09:00 - 12:00

อ่านเพิ่มเติม