/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินโครงการเทศกาลสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว

04 เมษายน 2562

เวลา : 00:00 - 00:00

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

27 มีนาคม 2562

เวลา : 08:00 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง

15 - 24 มีนาคม 2562

เวลา : 08:00 - 17:00

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทย

11 - 12 มีนาคม 2562

เวลา : 08:30 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600

: 02-890-1801 ต่อ 5010 , 02-466-9000
: pr.dru@dru.ac.th