/ ข่าวล่าสุด / ข่าวปฏิทินอบรม "การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ"

03 สิงหาคม 2562

เวลา : 09:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม

งานสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี

10 กรกฎาคม 2562

เวลา : 13:00 - 16:30

อ่านเพิ่มเติม

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “แห่เทียนพรรษา”

10 กรกฎาคม 2562

เวลา : 12:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม

วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครบ ๗๑ ปี

08 กรกฎาคม 2562

เวลา : 08:00 - 16:00

อ่านเพิ่มเติม


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600

: 02-890-1801 ต่อ 5010 , 02-466-9000
: pr.dru@dru.ac.th