/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมการรับรองคุณภาพการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

นักศึกษาจีนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรม English Intensive Course

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมเครือข่ายคณะวิทย์ครั้งที่1 ปีการศึกษา2562

อ่านเพิ่มเติม

พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาแนวทาง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพสมอง

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางธรรมชาติวิทยา

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง

อ่านเพิ่มเติม

การสอนวิทย์ฯระดับประถมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

อ่านเพิ่มเติม