/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมการสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

อ่านเพิ่มเติม

แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และประกวดโครงงานวิทย์

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาอังกฤษ

อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA)

อ่านเพิ่มเติม

พิธีต้อนรับคณะผู้บริหารและนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์เครื่องแขวน

อ่านเพิ่มเติม