/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมนศ.มรธ.คว้า 2 รางวัลประกวดประติมากรรมวัสดุเหลือใช้

อ่านเพิ่มเติม

นศ.มรธ.คว้ารางวัลชนะเลิศ-ชมเชยแข่งตอบปัญหาวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน มรธ.

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

อ่านเพิ่มเติม

การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลย่านกะดีจีน

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี

อ่านเพิ่มเติม

วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมฯ

อ่านเพิ่มเติม

นศ.มรธ.คว้ารางวัลประกวดประดิษฐ์กระทง

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับศิลปินแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเตรียมจัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ฯ และมอบสื่อ

อ่านเพิ่มเติม