/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมมรธ.จัดพิธีปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.จัดพิธีเทิดพระเกียรติ ร.10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการใช้ระบบประเมินคุณภาพการศึกษาและระบบ CHE QA Online ระดับคณะ

อ่านเพิ่มเติม

มรธ. ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.ร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านเพิ่มเติม

เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่รั้วมหาวิทยาลัยของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนานักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

อ่านเพิ่มเติม

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการทำวิจัยให้มีคุณภาพถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการข้อเสนอโครงการวิจัย

อ่านเพิ่มเติม