/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมมส.จัดอบรมทำนองเสนาะ ผู้เข้าร่วมอบรมกว่า300คน

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.จัดโครงการอบรมเยาวชนชุมชนสัมพันธ์ 

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.ลงนามความร่วมมือโครงการโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว

อ่านเพิ่มเติม

คณะผู้บริหาร มรธ.เข้าพบอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมการเพิ่มคุณภาพชีวิตประชากรสูงอายุครั้ง1

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเป้าหมาย

อ่านเพิ่มเติม

โครงการปลุกพลังสร้างคุณค่ากับคณะมิสไทยแลนด์เวิลด์

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาช่วยงานมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม