/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์เครื่องแขวน

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

ศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางกะอี่

อ่านเพิ่มเติม

มอบทุนการศึกษาประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

อบรมทำสเปรย์ตะไคร้หอม

อ่านเพิ่มเติม

พิธีต้อนรับคณะผู้บริหารและนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม