/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมนศ.เทคโนโลยีการจัดการอุตฯ ดูงาน บ.แอพพลิแคด

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ

อ่านเพิ่มเติม

นศ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ดูงาน บ.ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.ร่วมประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมระบบการผลิตในงานอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม

เตรียมความพร้อมวิทยาศาสตร์เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU PAT1การเตรียมความพร้อมทดสอบความถนัดทางคณิต

อ่านเพิ่มเติม

มรภ.ราชนครินทร์ ศึกษาดูงานด้านบริหารการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

โครงการนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย

อ่านเพิ่มเติม