/ ข่าวล่าสุด / ข่าวกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

มรธ. ร่วมลงนาม MOU กับเทศบาลตำบลคลองด่าน

อ่านเพิ่มเติม

วิพากษ์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

อธิการบดี มรธ.ร่วมฟังนโยบายจาก รมว.อว.

อ่านเพิ่มเติม

วิพากษ์หลักสูตรบริหารฯ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

อ่านเพิ่มเติม

COSDRU อบรมการเตรียมกากกาแฟสำหรับทำสบู่

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ภาษาจัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based

อ่านเพิ่มเติม

สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าศึกษาดูงาน

อ่านเพิ่มเติม

อบรมปรึกษาปัญหาสุขภาพเพื่อชีวิตที่สดใส

อ่านเพิ่มเติม

SAR20-SCIDRUคณะกรรมการตรวจรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ

อ่านเพิ่มเติม